برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

black sheep

/ˈblækˈʃiːp/ /blækʃiːp/

عضو خانواده یا گروه که مثل سایرین محترم یا موفق نباشد، ناخاله، مایه ی ننگ خانواده، کسی که مایه ننگ وخجالت خانواده ای باشد، بچه گیج وبی هوش، بزگر

بررسی کلمه black sheep

اسم ( noun )
• : تعریف: one who differs from and is an embarrassment or disgrace to his or her family or group, because of disreputable behavior, lack of worldly success, or the like.

واژه black sheep در جمله های نمونه

1. There is a black sheep in every flock.
[ترجمه ترگمان]تو همه گله گوسفند سیاهی هست
[ترجمه گوگل]در هر گله یک گوسفند سیاه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Tom is the black sheep of his family.
[ترجمه مرضیه] تام مایه ننگ خانواده اش است
|
[ترجمه ترگمان]تام گوسفند سیاه of
[ترجمه گوگل]تام گوسفند سیاه از خانواده اش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's always been regarded as the black sheep of the family.
[ترجمه ترگمان]او همیشه به عنوان گوسفند سیاه خانواده شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]او همیشه به عنوان گوسفند سیاه پوست شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My brother is the black sheep of the family.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی کلمه black sheep به انگلیسی

black sheep
• person regarded as not respectable by his family or group
• if you refer to someone as the black sheep of a family, you mean that everyone else in the family is good, but that person is bad.

black sheep را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
گاو پیشانی سفید
maryam
از چشم افتاده و مایه ی ننگ خانواده و گروه
Daniel
آدم تابلو
M
منظورهمان شنقل واسکل خودمونه...خخخ😂
تورج
لکّۀ ننگ - کسی که خلاف جریان شنا می کنه
masih
شخصی که با بقیه خانواده یا گروه دیگر متفاوت است و او را بد یا شرم آور می داند.
a person who is different from the rest of their family or another group , and who is considered bad or embarrassing
Telegram: @learnEnglishViaNews
جوجه اردک زشت
Metis
مایه ننگ
حمیدرضا
نخاله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی black sheep
کلمه : black sheep
املای فارسی : بلک شیپ
اشتباه تایپی : ذمشزن ساثثح
عکس black sheep : در گوگل

آیا معنی black sheep مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )