برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

bizarre delusion

معنی bizarre delusion در دیکشنری تخصصی

bizarre delusion
[روانپزشکی] هذیان های غریب

bizarre delusion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد جباری
هذیان عجیب و غریب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی bizarre delusion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )