برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

bipolar

/ˌbaɪˈpoʊlə/ /ˌbaɪˈpəʊlə/

معنی: دوقطبی، دو انتهایی
معانی دیگر: (در مورد عقیده و سیاست و شخصیت و غیره) مخالف هم، متقابل، متضاد، دارای دو قطب، (وابسته به هر دو قطب کره ی زمین) شمالگانی و جنوبگانی، دو سرالی

بررسی کلمه bipolar

صفت ( adjective )
مشتقات: bipolarity (n.)
(1) تعریف: having two poles, as a planet.

(2) تعریف: having or involving two contrary points of view or opinions.

واژه bipolar در جمله های نمونه

1. the bipolar world of the postwar period.
[ترجمه ترگمان]جهان دو قطبی دوره پس از جنگ
[ترجمه گوگل]دنیای دوقطبی دوران پس از جنگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was bipolar as well: up and down, fidgety and despondent.
[ترجمه ترگمان]دو قطبی داشت: بالا و پایین، بی‌قرار و افسرده
[ترجمه گوگل]او دوقطبی بود و بالا و پایین، نجیب و مبهوت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But by 1990 the world was no longer bipolar, except in strategic nuclear weapons and delivery systems.
[ترجمه ترگمان]اما در سال ۱۹۹۰ جهان دیگر به جز در سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک و سیستم‌های تحویل، دو قطبی نبود
[ترجمه گوگل]اما تا سال 1990 جهان دیگر دو قطبی نبود، به جز در سلاح های هسته ای و سیستم های تحویل هسته ای
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The family is designed to replace Advanced Micro's bipolar equivalents and offers customers the important advantage of power savings.
[ترجمه ترگمان]خانواده برای جایگزینی معادل‌های دو قطبی پیشرفته طراحی شده‌است و مزیت مهم صرفه‌جویی در توان را به ...

مترادف bipolar

دوقطبی (صفت)
bipolar
دو انتهایی (صفت)
bipolar

معنی bipolar در دیکشنری تخصصی

bipolar
[کامپیوتر] دوقطبی.
[برق و الکترونیک] دوقطبی دارای دو قطب، علامت، یا جهت. - دو قطبی
[نساجی] دو قطبی
[ریاضیات] دو قطبی
[برق و الکترونیک] تقویت کننده ی دو قطبی تقویت کننده ای که برحسب علامت مثبت یا منفی سیگنال ورودی سیگنال پالس خروجی تولید می کند.
[روانپزشکی] هر نورونی که زائده های آن، آکسون و داندریت، در دو جهت مخالف از تنه سلولی جدا شده باشند. نمونه آن ها در شبکیه چشم یافت می شود.
[برق و الکترونیک] برشگر دو قطبی
[ریاضیات] مختصات دو قطبی
[آمار] مختصات دوقطبی
[برق و الکترونیک] ترانزیستور پیوندی دو قطبی
[برق و الکترونیک] نیمرسانای فلز- اکسید دو قطبی [بای ماس] ترکیبی از فن آوری دو قطبی و ماس روی یک قطعه .یک تقویت کننده سیگنال نیمرسانا و فعال که دارای دو پیوند PN و NPN خواهیم داشت . بر خلاف ترانزیستور اثر میدانی که وابسته به حرکت فقط یک باربر باربرهای مثبت ( حفره ) و منفی ( الکترون ) است .
[ریاضیات] قضیه ی دو قطبی
[برق و الکترونیک] ترانزیستوردو قطبی
...

معنی کلمه bipolar به انگلیسی

bipolar
• having two poles

bipolar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

maedeh
دوقطبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bipolar

کلمه : bipolar
املای فارسی : بی‌پلار
اشتباه تایپی : ذهحخمشق
عکس bipolar : در گوگل

آیا معنی bipolar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )