برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

biotypology

biotypology را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن بشیری
سنخ‌شناسی زیستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی biotypology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )