برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

biogenesis

/baɪoʊˈdʒenɪsɪs/ /ˈbaɪəʊˈdʒenɪsɪs/

معنی: پیدایش حیات، زیست زاد، تکامل حیات، سیر تکامل زندگی
معانی دیگر: (این اصل: سازواره های زنده فقط از دیگر سازواره های زنده که مشابه با آنها هستند ناشی می شوند) زیست زایی

بررسی کلمه biogenesis

اسم ( noun )
مشتقات: biogenetic (adj.), biogenetically (adv.), biogeny (n.)
(1) تعریف: the principle that living organisms are generated only by other living organisms.

(2) تعریف: generation of living organisms by this means.

واژه biogenesis در جمله های نمونه

1. Some basic problems and biogenesis on natural products research were analysed.
[ترجمه ترگمان]برخی مشکلات اساسی و biogenesis در تحقیقات محصولات طبیعی مورد تحلیل و تحلیل قرار گرفت
[ترجمه گوگل]برخی از مشکلات اساسی و زیست زیستی در تحقیقات محصولات طبیعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mitochondrial biogenesis depends on coordinated expression of genes in the nucleus and mitochondria.
[ترجمه ترگمان]biogenesis میتوکندری به بیان هماهنگ ژن‌ها در هسته و میتوکندری بستگی دارد
[ترجمه گوگل]زیست زیستی میتوکندریال به بیان هماهنگ ژن در هسته و میتوکندری بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Biogenesis:The principle that living organisms develop only from other living organisms and not from nonliving matter.
[ترجمه ترگمان]biogenesis: این اصل که موجودات زنده تنها از موجودات زنده دیگر رشد می‌کنند و نه از ماده nonliving
[ترجمه گوگل]بیوژنز اصل این است که موجودات زنده تنها از سایر موجودات زنده تشکیل شده و نه از مواد غیر زنده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This research provided new exploration for inve ...

مترادف biogenesis

پیدایش حیات (اسم)
biogenesis
زیست زاد (اسم)
biogenesis
تکامل حیات (اسم)
biogenesis
سیر تکامل زندگی (اسم)
biogenesis

معنی biogenesis در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] زیست زایی الف) تشکیل بوسیله عمل ارگانیسم ها مانند ریف های مرجانی. ب) اعتقادی که بر پایه ان، تمام حیات از ارگانیسم های سابقاً زنده بوجود آمده است. مقایسه شود با: abiogenesis

معنی کلمه biogenesis به انگلیسی

biogenesis
• formation of living beings from other living beings

biogenesis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
زیست‌پیدایش
يار دلواري
تکامل حیات روندتکامل زندگی smirky لبخند زلال
Life to best wishes
Life is at the peak of your best wishes
the salutary of honey
Life is a beautiful sweet smile of your lips
Your lips always smile like heart a honey your
زندگی به اوج بهترین آرزوهای دلت باشد
سلامی از سلامتی شیرینی عسل
زندگی به شیرینی زیبای لبخند لبانت
لب های شما و قلب شما همیشه مثل عاشق لبخند می زنند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی biogenesis
کلمه : biogenesis
املای فارسی : بیگنسیس
اشتباه تایپی : ذهخلثدثسهس
عکس biogenesis : در گوگل

آیا معنی biogenesis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )