برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1390 100 1

binary system

/ˈbaɪnəriˈsɪstəm/ /ˈbaɪnəriˈsɪstəm/

سیستم دوتایی

بررسی کلمه binary system

اسم ( noun )
• : تعریف: a numbering system with a base of two. In binary numbers, any number can be expressed by 1, 0, or a combination of these. The number five is written as "101" in the binary system.

واژه binary system در جمله های نمونه

1. The binary system of numbers is used in digital computers.
[ترجمه ترگمان]سیستم دودویی از اعداد در کامپیوترهای دیجیتال استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]سیستم دودویی اعداد در رایانه های دیجیتال استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. How far is the binary system binary in terms of curricula as well as organization?
[ترجمه ترگمان]سیستم دوتایی تا چه حد از نظر برنامه‌درسی و نیز سازمان دوگانه است؟
[ترجمه گوگل]چقدر سیستم دودویی دودویی از نظر برنامه درسی و همچنین سازمان است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Apparently a nova is a close binary system, made up of a cool, normal star and a White Dwarf.
[ترجمه ترگمان]ظاهرا نوا یک سیستم دوتایی نزدیک است که از یک ستاره سرد، معمولی و یک کوتوله سفید تشکیل شده‌است
[ترجمه گوگل]ظاهرا نووا یک سیستم دودویی نزدیک است که از یک ستاره سرد و عادی و یک کوتوله سفید ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Xorandor's logic transgresses that of binary systems because he combines mutually exclusive operations.
...

معنی binary system در دیکشنری تخصصی

binary system
[کامپیوتر] سیستم دودویی
[برق و الکترونیک] سیستم دودویی
[زمین شناسی] سامانه دوتایی یک سیستم شیمیایی که از دو سازنده تشکیل شده باشد. مثلاً سیستم MgO-SiO2.
[ریاضیات] دستگاه دودویی، دستگاه اعداد دودویی، دستگاه عددنویسی پایه ی دو، دستگاه اعداد مبنای دو، دستگاه دوتائی

معنی کلمه binary system به انگلیسی

binary system
• system whose units are powers of two; system of two stars that revolve around each other

binary system را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی binary system
کلمه : binary system
املای فارسی : باینری سیستم
اشتباه تایپی : ذهدشقغ سغسفثئ
عکس binary system : در گوگل

آیا معنی binary system مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )