برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1390 100 1

big m method analysis

معنی big m method analysis در دیکشنری تخصصی

big m method analysis
[ریاضیات] آنالیز روش M بزرگ

big m method analysis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی big m method analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )