برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

big league


(امریکا - عامیانه) وابسته به بالاترین مرحله یا رتبه، عالی ترین

بررسی کلمه big league

اسم ( noun )
(1) تعریف: see major league.

(2) تعریف: (informal; often pl.) an area of highest competition, achievement, reward, or the like.

- in the literary big leagues
[ترجمه ترگمان] در the بزرگ ادبی
[ترجمه گوگل] در لیگ های ادبی بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
مشتقات: big-leaguer (n.)
(1) تعریف: of, concerning, or suitable for a top professional sports league, esp. one of the baseball major leagues.

(2) تعریف: (informal) of, concerning, or suitable for an area of highest competition, achievement, reward, or the like.

- a big-league novelist
[ترجمه ترگمان] یه رمان‌نویس بزرگ
[ترجمه گوگل] رمان نویس بزرگ لیگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه big league به انگلیسی

big league
• major league; big time, high level of success (informal)

big league را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی big league

کلمه : big league
املای فارسی : بیگ لیگ
اشتباه تایپی : ذهل مثشلعث
عکس big league : در گوگل

آیا معنی big league مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )