برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

big endian

واژه big endian در جمله های نمونه

1. Big endian machine: It thinks the first byte it reads is the biggest.
[ترجمه ترگمان]ماشین Big endian: فکر می‌کند اولین بایت آن بزرگ‌ترین بایت است
[ترجمه گوگل]دستگاه بزرگ Endian این فکر می کند که اولین بایت آن را می خواند بزرگترین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Big endian machines store the most significant byte first ( at the lower address ).
[ترجمه ترگمان]ماشین‌های بزرگ endian مهم‌ترین بایت اولین بایت (در آدرس پایین)را ذخیره می‌کنند
[ترجمه گوگل]ماشین آلات بزرگ endian ذخیره بایت پر ارزش برای اولین بار (در آدرس پایین تر)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Generate "big endian" format output.
[ترجمه ترگمان]تولید \"endian بزرگ\" را تولید کنید
[ترجمه گوگل]خروجی فرمت بزرگ endian را تولید کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Note: Depending on the platform and whether the mem structure is big endian or little endian, you may need to swap the order in which bytes are read.
[ترجمه ترگمان]توجه: بسته به پلت فرم و اینکه آیا ساختار me ...

معنی big endian در دیکشنری تخصصی

big endian
[کامپیوتر] منتهی به کوچکترین - نوعی سیستم آدرس دهی حافظه که در آن اعدادی که بیش از یک بایت حافظه را اشغال می کنند به این صورت ذخیره می شوند . 8 بیت اول ( از سمت چپ ) در آدرس اول و 8 بیت دوم در آدرس بالاتر بعدی قرار می گیرند مثلا" عدد 16 بیتی دودویی 1010111010110110 دو بایت 8 بیتی حافظه را اشغال می کند در این نوع کامپیوتر بایت بالایی 10101110 در آدرس اول و بایت پایینی 10110110 در آدرس بالایی بعدی ذخیره می شود در ماشین لیتل ایندیا ترتیب بالا بر عکس می شود

معنی کلمه big endian به انگلیسی

big endian
• computer that has memory which stores the most important character in a series of characters in the lowest address, method of storage according to descending importance

big endian را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی big endian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )