برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1401 100 1

big brother

/ˈbɪɡˈbrʌðr̩/ /bɪɡˈbrʌðə/

معنی: قیم
معانی دیگر: برادر بزرگتر

بررسی کلمه big brother

اسم ( noun )
(1) تعریف: an elder brother.

(2) تعریف: (sometimes cap.) a man who befriends and guides a disadvantaged boy, often under the auspices of a social agency.

(3) تعریف: (cap.) in the 1948 novel

واژه big brother در جمله های نمونه

1. Bill idolizes his big brother, who is a professional footballer.
[ترجمه ترگمان]بیل idolizes برادر بزرگش است که یک فوتبالیست حرفه‌ای است
[ترجمه گوگل]بیل به برادر بزرگ خود، که یک فوتبالیست حرفه ای است، بت پرستی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Increasingly, the state is taking a big brother role in this area.
[ترجمه ترگمان]دولت به طور فزاینده‌ای در این منطقه نقش برادر بزرگ را ایفا می‌کند
[ترجمه گوگل]در هر حال، دولت در حال افزایش نقش برادر بزرگ در این زمینه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My big brother has always looked after me.
[ترجمه ترگمان]برادر بزرگم همیشه دنبال من بوده
[ترجمه گوگل]برادر بزرگ من همیشه به دنبال من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My big brother put his daughter into my hands.
[ترجمه ترگمان]برادر بزرگم دخترش را به دست من انداخت
[ترجمه گوگل]برادر بزرگ من دخترش را به دست من گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ت ...

مترادف big brother

قیم (اسم)
protector , guardian , big brother , executor

معنی کلمه big brother به انگلیسی

big brother
• older brother
• if you describe a government or person in authority as big brother, you mean that you think they have too much power over you and that they limit your freedom.
the big brother
• group of people that are in key positions under totalitarian rule, system that is intended for tracing and controlling the acts of the residents of a totalitarian government

big brother را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ندا
(ناظرکبیر)، برابرنهاده ای است برای Big Brother ،که معنای تحت اللفظی آن (برادر بزرگ) است، به آدمی اطلاق میشود که در رأس حکومتی توتالیتر قرار گرفته و مراقب کردار و گفتار و اندیشه ی آدم های زیر سلطه ی خویش است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی big brother
کلمه : big brother
املای فارسی : بیگ براتهر
اشتباه تایپی : ذهل ذقخفاثق
عکس big brother : در گوگل

آیا معنی big brother مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )