برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
big - bore

big bore


ورزش : اسلحه داراى کالیبر بزرگ بیش از22 ¹

big bore را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی big bore
کلمه : big bore
املای فارسی : بیگ بره
اشتباه تایپی : ذهل ذخقث
عکس big bore : در گوگل

آیا معنی big bore مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )