برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1462 100 1

bicycle pump


تلمبه دوچرخه

بررسی کلمه bicycle pump

اسم ( noun )
• : تعریف: a small pump used to inflate bicycle tires, esp. a hand-held pump that may be attached to a bicycle frame when not in use.

واژه bicycle pump در جمله های نمونه

1. A bicycle pump puts air into the tires.
[ترجمه ترگمان]یک پمپ دوچرخه هوا را به لاستیک‌ها وارد می‌کند
[ترجمه گوگل]یک پمپ دوچرخه هوا را به لاستیک می اندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You'll need a bicycle pump to keep the tyres topped up with air.
[ترجمه ترگمان]شما به یک پمپ دوچرخه نیاز دارید تا لاستیک‌ها را با هوا نگه دارید
[ترجمه گوگل]شما یک پمپ دوچرخه نیاز دارید تا لاستیک را با هوا پر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She blew up the flat tyre with a bicycle pump.
[ترجمه ترگمان]او لاستیک پنچر را با یک پمپ دوچرخه منفجر کرد
[ترجمه گوگل]او یک تایر صاف با یک پمپ دوچرخه را منفجر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do you have a bicycle pump?
[ترجمه ترگمان]آیا شما یک پمپ دوچرخه دارید؟
[ترجمه گوگل]آیا یک پمپ دوچرخه دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

bicycle pump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bicycle pump
کلمه : bicycle pump
املای فارسی : بیکیکل پمپ
اشتباه تایپی : ذهزغزمث حعئح
عکس bicycle pump : در گوگل

آیا معنی bicycle pump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران