برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

better placed

better placed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دنا ترنسلیت
To be in a better position or situation to do or have something.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی better placed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )