برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

best practice

best practice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد
روند حرفه‌ای یا تجاری است که درمیان دیگر روندها، به عنوان بهترین و پربازده‌ترین روند برگزیده شده است.
علیرضا خلیلیان
به روش، بهترین تجربه ها، الگوهای سرآمد. در علم کامپیوتر به معنی بهترین درس ها و تجربه ها و الگوهایی است که در طی سال ها در طراحی و پیاده سازی نرم افزارها و سیستم ها به دست آمده اند.
پوریا برزعلی
الگو (وقتی یک نمونه کار یا فرد بصورت مثال یا موفقیت و معیار در یک رشته خاص معرفی شود)
فارسی را پاس بداریم.
روش برتر
رویه برتر
بهترین شیوه
بهترین راهکار
افشین
بهترین روش اجرایی یا بهترین دستورالعمل
م ف
کارآمدترین رویه، نتیجه‌بخش‌ترین رویه شناخته‌شده
هادی
به روش، تجربه موفق، بهترین الگو
دنا ترنسلیت
commercial or professional procedures that are accepted or prescribed as being correct or most effective.
مرتضی بزرگیان
راهکار برتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی best practice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )