برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
best - laid - plan
شبکه مترجمین ایران

best laid plan

best laid plan را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم نوری
the most carefully made plans
بهترین و دقیق ترین طرح ها و نقشه ها
مهدی ح ک
best thought plans for the future
best plans
بهترین طرح ها، بهترین نقشه ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی best laid plan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )