برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1704 100 1
شبکه مترجمین ایران

best decimal approximation

معنی best decimal approximation در دیکشنری تخصصی

best decimal approximation
[ریاضیات] بهترین تقریب اعشاری

best decimal approximation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی best decimal approximation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )