برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

best approximation of an irrational number

معنی best approximation of an irrational number در دیکشنری تخصصی

best approximation of an irrational number
[ریاضیات] بهترین تقریب عدد گنگ

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی best approximation of an irrational number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )