برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

bessemer process

/ˈbesəmərˈproʊses/ /ˈbesəməˈprəʊses/

روش بسمر (روش ساختن پولاد از طریق دمیدن هوا بر آهن گداخته)

بررسی کلمه bessemer process

اسم ( noun )
• : تعریف: a process for making steel by blasting hot compressed air through molten pig iron to remove impurities.

واژه bessemer process در جمله های نمونه

1. The refinement of the Bessemer process for making steel (lighter and stronger than iron) made extremely tall buildings possible.
[ترجمه ترگمان]پالایش فرآیند Bessemer برای ساخت فولاد (سبک‌تر و قوی‌تر از آهن)ساختمان‌های بسیار بلند را ممکن ساخت
[ترجمه گوگل]پالایش فرآیند بیسمر برای ساخت فولاد (سبک تر و قوی تر از آهن) ساختمان های بسیار بلند را ممکن ساخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The introduction of the basic Bessemer process in 1879 made it possible for the first time for such high-phosphorus ore to be used for making steel.
[ترجمه ترگمان]مقدمه فرآیند Bessemer پایه در سال ۱۸۷۹ برای اولین بار برای چنین کانسنگ بالای فسفر برای ساخت فولاد امکان پذیر شد
[ترجمه گوگل]معرفی فرآیند اساسی بیسمر در سال 1879 برای اولین بار برای ساخت سنگ معدن فسفر زیاد برای ساخت فولاد امکان پذیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This procedure made the Bessemer process possible, and thus paved the way for the modern steel industry.
[ترجمه ترگمان]این روش فرآیند Bessemer را ممکن ساخت و در نتیجه راه را برای صنعت فولاد مدرن هموار کرد
[ترجمه گوگل]این روش فرایند بیسیمر را امکان پذیر ساخت و بنابراین راه را برای صنایع فولاد مدرن راه اندازی کرد
[ترجمه شما] تر ...

معنی bessemer process در دیکشنری تخصصی

[شیمی] فرآیند بسمر ، روش بسمر (روش ساختن پولاد از طریق دمیدن هوا بر آهن گداخته ) - فرآیند بسمر (روش ساختن پولاد از طریق دمیدن هوا بر آهن گداخته )

معنی کلمه bessemer process به انگلیسی

bessemer process
• process of producing steel from impure iron by forcing compressed air through molten metal

bessemer process را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bessemer process

کلمه : bessemer process
املای فارسی : بسمر پروسس
اشتباه تایپی : ذثسسثئثق حقخزثسس
عکس bessemer process : در گوگل

آیا معنی bessemer process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )