برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1398 100 1

benedict

/ˈbenəˌdɪkt/ /ˈbenəˌdɪkt/

معنی: خجسته
معانی دیگر: نو داماد، تازه داماد (به ویژه کسی که مدت ها مجرد بوده است)، اسم خاص مذکر، بندیکت مقدس (st. benedict of nursia, a.d. 480- c. 543)، پاپ بندیکت چهاردهم (1675-1758)، روت بندیکت (مردم شناس امریکایی)، مبارک، سعید، خوشحال، ملایم، سست، رام، نرم

بررسی کلمه benedict

اسم ( noun )
• : تعریف: a newly married man, esp. one who was previously thought unlikely to marry.

واژه benedict در جمله های نمونه

1. Wishing you were enenaiai, Benedict Italian love eternal love, life, love grow with each passing day!
[ترجمه ترگمان]آرزو می‌کنم که تو enenaiai، عشق ابدی، عشق ابدی، زندگی، عشق و عشق به هر روز در حال گذر باشید!
[ترجمه گوگل]با تمایل به شما، enenaiai، سنت ایتالیایی عاشق عشق ابدی، زندگی، عشق با هر روز گذشت!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Benedict pointed downwards again with his stick.
[ترجمه ترگمان]بندیکتوس دوباره با عصایش به پایین اشاره کرد
[ترجمه گوگل]بنيچت دوباره با چوبش به عقب اشاره كرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Benedict threw her a contemptuous glance.
[ترجمه ترگمان]Benedict نگاهی تحقیر آمیز به او انداخت
[ترجمه گوگل]مقدس یک نگاه تحقیرآمیز به او کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Benedict had been a wild boy and a quarrelsome young man.
[ترجمه ترگمان]Benedict، پسر وحشی و a بود
[ترجمه گوگل]سنتی، یک پسر وحشی و یک مرد جوانی است
[ترجمه شما] ...

مترادف benedict

خجسته (صفت)
happy , auspicious , lucky , benedict

معنی عبارات مرتبط با benedict به فارسی

(آشپزی - تخم مرغ آب پز و ژامبون در میان دولایه نان برشته شده) تخم مرغ بندیکت

معنی کلمه benedict به انگلیسی

benedict
• recently married man, bachelor who marries
benedict arnold
• (1741-1801) american general who fought in the revolutionary war (famous for turning traitor and helping the british)
saint benedict
• (480-547) italian monk who founded the benedictine order approximately in 540; small village in oregon (usa)

benedict را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
عسلی(eggs benedict) تخم مرغ عسلی
عليرضا كريمي وند
نو داماد، خجسته، سعيد، خوشحال خرسند شاد مسرور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی benedict
کلمه : benedict
املای فارسی : بندیکت
اشتباه تایپی : ذثدثیهزف
عکس benedict : در گوگل

آیا معنی benedict مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )