برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1420 100 1

bend over backwards

بررسی کلمه bend over backwards

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to try very hard; make a great effort.
مشابه: go to any lengths, trouble oneself

- He bent over backwards to please them.
[ترجمه ترگمان] خم شد تا آن‌ها را راضی کند
[ترجمه گوگل] او به سمت عقب خم شد تا آنها را بپوشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bend over backwards در جمله های نمونه

1. I've bent over backwards to help him.
[ترجمه ترگمان]به عقب خم شده‌ام تا به او کمک کنم
[ترجمه گوگل]من برای کمک به او خم شده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We bent over backwards to get it finished on time.
[ترجمه ترگمان]به عقب خم شدیم تا آن را به موقع تمام کنیم
[ترجمه گوگل]ما به عقب خم شدیم تا در زمان به پایان برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. City officials bent over backwards to help downtown businesses.
[ترجمه ترگمان]مقامات شهر به عقب خم شدند تا به تجارت‌های مرکز شهر کمک کنند
[ترجمه گوگل]مقامات شهرستان برای کمک به کسب و کارهای مرکز شهر خسته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Although we bent over backwards to please her, our new manager was still very critical of our work.
[ترجمه ترگمان]با وجود اینکه ما به عقب خم شدیم تا او را خوشحال کنیم، مدیر جدید ما هنوز در کار ما بود
[ترجمه گوگل]اگر چه ما به عقب خم شدیم تا او را بپوشانیم، مدیر جدید ما هنوز از کار ما بس ...

معنی کلمه bend over backwards به انگلیسی

bend over backwards
• take extra precaution, make an enormous effort, go the extra mile (to see that something gets done)

bend over backwards را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

daniel jahani
به سختی تلاش کردن
بهزاد ناطق
به خود فشار آوردن
بهزاد ناطق
تمام سعی خود را کردن
ونوس
بیش از حد تلاش کردن
پریسا
تمام توان خود را به کار بردن
جواد کیخا
کمر همت بستن به منظور انجام کاری
سمیه
از هیج اقدامی فرو گذاری نکردن.
کم نذاشتن
حمیدرضا
به آب و آتش زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bend over backwards مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )