برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

belong to

بررسی کلمه belong to

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to be owned by.

- This shirt belongs to my brother.
[ترجمه ترگمان] این پیرهن مال برادرم - ه
[ترجمه گوگل] این پیراهن متعلق به برادر من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to be part of, a member of, or appropriate to.

- He belongs to the karate club.
[ترجمه ترگمان] اون به باشگاه کاراته تعلق داره
[ترجمه گوگل] او متعلق به باشگاه کاراته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه belong to در جمله های نمونه

1. You don't belong to me, I will not belong to you.
[ترجمه ترگمان]تو به من تعلق نداری، من به تو تعلق نخواهم داشت
[ترجمه گوگل]شما به من تعلق ندارید، من به شما تعلق ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Does not belong to me,I will let go.
[ترجمه ترگمان] به من تعلق نداره، من میذارم بره
[ترجمه گوگل]به من تعلق ندارد، من اجازه نخواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They belong to the country club.
[ترجمه ترگمان] اونا عضو باشگاه کشوری هستن
[ترجمه گوگل]آنها متعلق به باشگاه کشور هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The battle does not always belong to the strong.
[ترجمه ترگمان]نبرد همیشه متعلق به قوی نیست
[ترجمه گوگل]نبرد همیشه متعلق به قوی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Don't give up the things tha ...

معنی belong to در دیکشنری تخصصی

[نساجی] متعلق - تعلق داشتن

belong to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saba
متعلق بودن به
Saba
تعلق داشتن به
بببییی
متعلق به
Naji
بین‌belong to و belong in چه تفاوتی هست ؟ دوستان کسی اگه میدونه جواب بدین لطفا
Arash
تعلق داشتم •-•
Th
متعلق داشتن
Th
متعلق داشتن
کیوان نیک نژاد
اصطلاح belong in به معنای مناسب، جای مناسب، بجا میباشد. You belong in a zoo، in a cage with the monkeys! جای تو توی باغ وحشه! در قفس با میمون ها!! 2 بدرد خوردن، شایسته، در جای مناسبA man with his ability belongs in teaching کسی با توانایی او بدرد تدریس کردن میخوره! A dictionary belongs in every home مناسبه که در همه خانه ها یک دیکشنری باشه یا یا جای یک دیکشنری در همه خانه ها خالیه!
کیوان نیک نژاد
belong with بدین معناست که دو چیز بایستی با هم باشند، به عنوان یک زوج، همراهی. I have a cd. its belongs with my other cds in cabinet یدونهcd دارم که همراه با cd های دیگم توی کابینته..اصطلاح belong with me یعنی ما بهم تعلق داریم.
یونس نادری
متعلق به
تعلق دارد به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی belong to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )