برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1397 100 1

behind the times


قدیمی مسلک، عقب افتاده، امل، از حال بی خبر، کهنه، بی خبراز

واژه behind the times در جمله های نمونه

1. It's behind the times.
[ترجمه ترگمان]این پشت بارها است
[ترجمه گوگل]پشت سر هم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our equipment is a bit behind the times.
[ترجمه ترگمان]تجهیزات ما کمی عقب‌تر از زمان است
[ترجمه گوگل]تجهیزات ما کمی عقبتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You're behind the times if you think a visit to the dentist has to be painful.
[ترجمه ترگمان]اگر فکر می‌کنید ملاقاتی با دندان‌پزشکی باید دردناک باشد، شما پشت آن هستید
[ترجمه گوگل]اگر فکر می کنید سفر به دندانپزشک باید دردناک باشد، شما در پشت زمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. People in these parts tend to be way behind the times when it comes to issues such as women's rights.
[ترجمه ترگمان]مردم در این بخش زمانی که به مسائل مربوط به حقوق زنان می‌رسد، پشت سر هم قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]افرادی که در این بخش ها قرار دارند، تمایل دارند تا زمانیکه به مسائلی از قبیل حقوق زنان می آیند، پشت سر بگذارند
...

معنی کلمه behind the times به انگلیسی

behind the times
• out-of-date, outmoded, backward

behind the times را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

S.Sahand Mousavi
دِموده
عاطفه انارکی
افکار کهنه داشتن
Ronak zargar
old fashion in your ideas,methods
از زمانه عقب بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی behind the times
کلمه : behind the times
املای فارسی : بهیند تاه تایمز
اشتباه تایپی : ذثاهدی فاث فهئثس
عکس behind the times : در گوگل

آیا معنی behind the times مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )