برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

beef

/ˈbiːf/ /biːf/

معنی: گوشت گاو، گوشت الو، شکوه و شکایت کردن، پرواری کردن و ذبح کردن، تقویت کردن
معانی دیگر: گاو پرواری، (خودمانی) شکایت کردن، اعتراض کردن، شکایت، (امریکا - عامیانه) گوشت یا عضله ی انسان، نیرو، زور بدن، زورمندی، (گاو و غیره) پروار کردن

بررسی کلمه beef

اسم ( noun )
حالات: beeves
(1) تعریف: the flesh of a cow or steer, or such animals when raised for meat.

(2) تعریف: strength, as of a large or muscular person.
مشابه: brawn

(3) تعریف: (informal) a complaint.
مشابه: complaint, grievance, gripe, grouse, grumble, kick
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: beefs, beefing, beefed
• : تعریف: (informal) to complain.
مشابه: complain, grouch, grouse, grumble, kick

واژه beef در جمله های نمونه

1. beef extract
عصاره‌ی گوشت گاو

2. beef stew
تاس‌کباب گوشت گاو

3. beef stew
تاس کباب گوشت گاو

4. beef stroganoff
استرگنف گوشت گاو

5. beef about (something)
شکایت کردن،غر و لند زدن

6. beef up
تقویت کردن،افزودن بر

7. corned beef
گوشت گاو نمک زده

8. corned beef
گوشت گاو نمکی،گوشت گاو نمک زده

9. prime beef
گوشت گاو مرغوب

10. roast beef
گوشت گاو بریان شده

11. salt beef
گوشت گاو نمک سود

12. utility beef
گوشت نامرغوب گاو

13. cuts of beef
گوشت قسمت‌های مختلف گاو

14. herds of beef
گله‌های گاو

15. a joint of beef
یک شقه گوشت گاو

16. i salted the beef for four hours
گوشت گاو را چهار ساعت در ...

مترادف beef

گوشت گاو (اسم)
beef
گوشت الو (اسم)
beef , lob
شکوه و شکایت کردن (فعل)
beef , creak
پرواری کردن و ذبح کردن (فعل)
beef
تقویت کردن (فعل)
encourage , support , bolster , fort , augment , corroborate , amplify , rally , reinforce , fortify , sustain , uphold , relay , beef , edify

معنی عبارات مرتبط با beef به فارسی

شکایت کردن، غر و لند زدن
رجوع شود به: boeuf bourguignon
کودن، کند ذهن کودن
گاو پرواری، گاو گوشتی ( در مقابل گاو شیری)، گله گاو که برای تامین گوشت پرورش مییابد
قطعات مختلف گوشت لاشه ء گاو
بیف، کندذهن
گوشت ران گاو
سوپ آبکی گوشت گاو (که مثل چای می خورند)، جوهریاشیره گوشت
تقویت کردن، افزودن بر
(خوراکپزی) فیله ی گاو که کمی برشته باشد و سپس در لایه ای از خمیر و غیره پیچیده شده و در فر طبخ گردد
کودن
(امریکا) گوشت گوساله ی پروار (یک ساله یا دوساله)
گوشت گاوکباب شده
(قصابی) ران گاو
(انگلیس) رجوع شود به: corned beef

معنی beef در دیکشنری تخصصی

beef
[علوم دامی] گوشت گاو
[زمین شناسی] رگه های تخت یک اصطلاح معدنکاری که اولین بار در purbeck جنوب انگلستان برای رگه های نازک مسطح کلسیت فیبری، انیدریت، ژیپس، هالیت و سیلیس استفاده شده است و در امتداد سطوح لایه بندی شیل دیده می شود و شبیه گوشت گاو می باشد. این حالت، به دلیل تبلور سریع، در حفره های عدسی شکل بوجود می آید. مترادف: bacon
[علوم دامی] نژاد های گوشتی گاو
[نساجی] پیه گاو - چربی گاو

معنی کلمه beef به انگلیسی

beef
• (slang) complaint, point of contention; argument with another person, dispute
• meat taken from cows or bulls; vigor, strength; fattened bull
• complain (slang)
• beef is the meat of a cow, bull, or ox.
• if you beef something up, you strengthen it or make it more interesting, significant, or important.
beef cattle
• cattle bred and raised for meat
• beef cattle are cattle which are bred to provide meat.
beef soup
• soup made by boiling beef and other ingredients
beef stroganoff
• dish made of sauteed beef mixed with onions and mushrooms and cooked in a cream-based sauce
beef tea
• (british) bovril, hot drink made of extract of beef given to sick people
beef up
• increase in size or number; fatten up
beef up forces
• increase forces
beef up security
• increase security measures
beef up the force
• strengthen the force
bully beef
• canned or pickled beef
corned beef
• preserved beef, salted cattle meat, cured beef
• corned beef is beef which has been cooked and preserved in salt water.
roast beef
• grilled cow meat

beef را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
گوشت قرمز،ماهیچه
Angel
دعوا یا لجبازی با کسی داشتن
arvin
گوشت گاو
Rozhin
گوشت قرمز
بابک نقوی
noun
1.
the flesh of a cow, bull, or ox, used as food.
"there was the smell of roast beef"
2.
INFORMAL
flesh with well-developed muscle.
"he needs a little more beef on his bones"
synonyms: muscle, muscularity, brawn, bulk, heftiness, burliness, huskiness, physique; More
verbINFORMAL
1.
complain.
"he was beefing about how the recession was killing the business"
❤❤SARA❤❤
beef یعنی گوشت گاو ...
red meat یعنی گوشت قرمز😉🖑
Behshad
گوشت گاو.
Beef:A meat that it make from cow.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی beef

کلمه : beef
املای فارسی : بیف
اشتباه تایپی : ذثثب
عکس beef : در گوگل

آیا معنی beef مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )