برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

bed sheet

واژه bed sheet در جمله های نمونه

1. These bed sheets launder well.
[ترجمه ترگمان] این ملافه‌های تخت خوب شویی میکنن
[ترجمه گوگل]این ورق های تختخواب خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We twisted the bed sheets into a rope and escaped by climbing down it.
[ترجمه ترگمان]ملافه‌های تخت را به طناب پیچیده و با بالا رفتن از آن فرار کردیم
[ترجمه گوگل]ما ورق های تخت را به طناب پیچیدیم و از بالا رفتن از آن فرار کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I even washed the flipping bed sheets yesterday.
[ترجمه ترگمان] من حتی دیروز ملافه رو هم شستم
[ترجمه گوگل]من حتی دیوارهای تختخوابش را شستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A single bed sheet makes a good-sized tablecloth for an average rectangular table and you can choose exactly the colour you want.
[ترجمه ترگمان]یک صفحه تخت یک رومیزی با اندازه مناسب برای یک میز مستطیل‌شکل متوسط درست می‌کند و شما می‌توانید دقیقا رنگی را که می‌خواهید انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]ورق تخت تنها یک سفره خوب برای یک جدول مستطیل مستطیلی ای ...

معنی bed sheet در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه bed sheet به انگلیسی

bed sheet
• large piece of cotton or linen used on a bed

bed sheet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الناز
ملافه تخت
لنا
روتختي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی bed sheet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )