برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

become extinct


نابود شدن، منقرض شدن، برافتاده شدن

become extinct را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر محمد
در حال انقراض،نابودی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی become extinct
کلمه : become extinct
املای فارسی : بکام اختینکت
اشتباه تایپی : ذثزخئث ثطفهدزف
عکس become extinct : در گوگل

آیا معنی become extinct مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )