برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1595 100 1
شبکه مترجمین ایران

beauty is in the eye of the beholder


زیبایی بستگی به سلیقه دارد، علف باید به دهن بزی مزه کند

معنی کلمه beauty is in the eye of the beholder به انگلیسی

beauty is in the eye of the beholder
• what may be ugly to one person may be beautiful to another, beauty is purely subjective

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی beauty is in the eye of the beholder

کلمه : beauty is in the eye of the beholder
املای فارسی : بیوتی ایز این تاه ع‌ه اوف بهلدر
اشتباه تایپی : ذثشعفغ هس هد فاث ثغث خب فاث ذثاخمیثق
عکس beauty is in the eye of the beholder : در گوگل

آیا معنی beauty is in the eye of the beholder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )