برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
beat - to - it
شبکه مترجمین ایران

beat to it


پیشدستی کردن، زودتر رسیدن به

beat to it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
قدم پیش گذاشتن، پیشقدم شدن، پیش دستی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی beat to it

کلمه : beat to it
املای فارسی : بئات‌ تو ایت
اشتباه تایپی : ذثشف فخ هف
عکس beat to it : در گوگل

آیا معنی beat to it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )