برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1424 100 1

beat around the bush


به مطلب اصلی نپرداختن، اطاله ی سخن کردن، منظور از کلام را نگفتن، طفره رفتن، به اصل مطلب نپرداختن، منظور خود را بیان نکردن، صغری کبری چیدن

بررسی کلمه beat around the bush

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to intentionally avoid the central matter or point.

- Stop beating around the bush and tell me what happened.
[ترجمه ترگمان] انقدر اطراف بوته کتک نزنید و به من بگید چه اتفاقی افتاده
[ترجمه گوگل] متوقف کردن ضرب و شتم در اطراف بوش و به من بگویید که چه اتفاقی افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه beat around the bush در جمله های نمونه

1. Don't beat around the bush, come straight to the point!
[ترجمه ترگمان]اطراف بوته را نزنید، مستقیم برو سر اصل مطلب
[ترجمه گوگل]در اطراف بوش نفوذ نکنید، مستقیما به نقطه ای بروید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't beat around the bush . Ask for your account to be paid, and paid quickly.
[ترجمه ترگمان]حاشیه جنگل را شکست ندهید از شما بخواهید حساب خود را بپردازید و سریعا پرداخت کنید
[ترجمه گوگل]در اطراف بوش نفوذ نکنید از حساب خود بخواهید که پرداخت شود و به سرعت پرداخت شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There is no sense in beating around the bush.
[ترجمه ترگمان]هیچ حسی در زدن دور و بر بوته‌ها وجود نداره
[ترجمه گوگل]در ضرب و شتم در اطراف بوش معنی ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Don't beat around the bush - get to the point!
[ترجمه ترگمان]دور و بر بوته رو نزن - برو سر اصل مطلب
[ترجمه گوگل]در بوش نفوذ نکنید - به نقطه ای بروید!
[ترجمه شما ...

معنی کلمه beat around the bush به انگلیسی

beat around the bush
• speak indirectly, avoid directly discussing the issue, talk in a roundabout way without addressing the problem

beat around the bush را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپید
طفره رفتن
Majid mansouri1
تعریف انگلیسی to don't say something because it is uncomfortable میتوان گفت :ی چیزی رو دقیق نگفتن و طفره رفتن.for example: oh baby! Don't beat around the bush,tell me what do you want exactly
محمد
حاشیه نرو!
Liljasmine
حاشیه رفتن یا طفره رفتن
ترانه ربیع زاده
در رفتن از چیزی
فرار کردن
learner
به شکل
stop beat around the bush
dont beat around the bush
یعنی برو سر اصل مطلب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beat around the bush
کلمه : beat around the bush
املای فارسی : بئات‌ اراند تاه بوش
اشتباه تایپی : ذثشف شقخعدی فاث ذعسا
عکس beat around the bush : در گوگل

آیا معنی beat around the bush مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )