برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

bear in mind


به یاد داشتن، به خاطر سپردن، در مد نظر داشتن، به خاطر داشتن، در نظر گرفتن

واژه bear in mind در جمله های نمونه

1. Bear in mind that petrol stations are scarce in the more remote areas.
[ترجمه ترگمان]به خاطر داشته باشید که پمپ‌های بنزین در مناطق دورتر نایاب هستند
[ترجمه گوگل]در نظر داشته باشید که ایستگاه های بنزین در مناطق دور افتاده کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As generation gap exists, we must bear in mind that the younger people might not like that idea.
[ترجمه ترگمان]همانطور که شکاف نسلی وجود دارد، باید به خاطر داشته باشیم که جوانان ممکن است این ایده را دوست نداشته باشند
[ترجمه گوگل]به عنوان شکاف نسبی وجود دارد، ما باید در نظر داشته باشیم که افراد جوان ممکن است این ایده را نداشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Stay in the foyer if you wish, but bear in mind the performance begins in two minutes.
[ترجمه ترگمان]اگر مایل باشید در سرسرا بمانید، اما در نظر داشته باشید که نمایش در دو دقیقه اول شروع می‌شود
[ترجمه گوگل]اگر می خواهید در فضای خانه بمانید، اما در نظر داشته باشید که عملکرد در دو دقیقه شروع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There are three important points we must bear in mind.
...

معنی کلمه bear in mind به انگلیسی

bear in mind
• keep in mind, take into account, remember, be aware of

bear in mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

helia
در ذهن داشته باشید
K
در نظر گرفتن ،
مرضیه شیروانی
Keep in mind, remember, be aware of
ابراهیم
در ذهنت فرو کن
🐾 مهدی صباغ
به یاد سپردن (یک واقعیت یا بخشی از اطلاعات که مهم هستند و یا در آینده مفید واقع خواهند شد.)
حمیدرضا
bear it in mind
یادت باشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bear in mind

کلمه : bear in mind
املای فارسی : بر این میند
اشتباه تایپی : ذثشق هد ئهدی
عکس bear in mind : در گوگل

آیا معنی bear in mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )