برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

bear hug

واژه bear hug در جمله های نمونه

1. The two friends greeted each other with bear hugs.
[ترجمه ترگمان]دو دوست با یکدیگر سلام کردند و همدیگر را بغل کردند
[ترجمه گوگل]دو دوست یکدیگر را با آغوش خرس به یکدیگر تبریک گفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Christine emerged from the ring to a bear hug from her father.
[ترجمه ترگمان]کریستین از حلقه به عنوان خرس در آغوش پدرش ظاهر شد
[ترجمه گوگل]کریستین از حلقه به پدر و مادرش متهم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His arms tightened around her in a bear hug.
[ترجمه ترگمان]بازوانش تنگ‌تر در آغوش او حلقه شدند
[ترجمه گوگل]سلاح او در اطرافش در آغوش خرس بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hug hug, give me a bear hug!
[ترجمه ترگمان]بغل بغل، بغل خرس
[ترجمه گوگل]آغوش آغوش، به من یک آغوش خرس!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه bear hug به انگلیسی

bear hug
• big strong hug
• a bear hug is a rather rough, tight hug.

bear hug را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fordina
آغوش تنگ
مینا شهری
بغل محکم
نسرین رنجبر
a rough, tight embrace.
سفت/محکم بغل کردن
چلاندن
میلاد علی پور
محکم در آغوش کشیدن، محکم بغل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی bear hug مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )