برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

be up to

معنی کلمه be up to به انگلیسی

be up to
• plot to -, scheme to -; be prepared to -, be ready to -; be able to -

be up to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:(be up to (one
to be one's choice or decision
to be sth that one is responsible for or obligated to do
Bunny Gonzales
وظیفه کسی بودن
محدثه فرومدی
درصدد بودن
اردوان طالبی
بستگی داشتن
محمد خرمی
to be doing something:
What are you up to at the moment?
علی فرهادی
حق انتخاب(داشتن) ،وظیفه،مسئولیت پذیرفتن ،
زهرا
توانایی چیزی رو داشتن
افسانه
To be doing something
What are you up to at the moment .
چکار میکنی کارت چیه.
Mahboub
کاری شیطنت آمیز یا اشتباه انجام دادن
نرگس
توانایی انجام کاری رو داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی be up to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )