برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

be through

be through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farhood
📌(Be through (in/with

🔰تمام کردن/شدن، به پایان رساندن، خاتمه دادن

Just because you've decided I'm through in your life, doesn't mean I'm gonna roll over and die

Crimes and Misdemeanors 1989🎥
Asghar Ghasemi
قابل ذکر است که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی be through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )