برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

be quick on the draw

معنی کلمه be quick on the draw به انگلیسی

be quick on the draw
• be quick to take one's pistol out of its holster

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا فیوضی
معنی دوم و نه اصلی

۱. حاضر جواب
۲. سریع و فرز در تصمیم گیری و عمل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be quick on the draw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )