برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1428 100 1

be madly in love

معنی کلمه be madly in love به انگلیسی

be madly in love
• be passionately in love, be "head over heels"

be madly in love را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

J. H
دیوانه وار عاشق بودن
I'm madly in love with you
دیوانه وار عاشقتم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be madly in love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )