برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

be in two minds about something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ヴァヒド
be unable to decide what to do about something
نداشتن توانایی در تصمیم که چه کاری باید انجام داد در مورد چیزی
Somaye
دو به شک بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی be in two minds about something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )