برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

be highly salable

be highly salable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
مشتری زیادی داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی be highly salable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )