برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

be hard on something

be hard on something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
تاثیر بدی بر چیزی گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی be hard on something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )