برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1465 100 1

be at odds with

واژه be at odds with در جمله های نمونه

1. Immediate desires can be at odds with longer-term satisfactions.
[ترجمه ترگمان]تمایل فوری می‌تواند با satisfactions طولانی‌تر در تضاد باشد
[ترجمه گوگل]آرزوهای فوری می تواند با رضایت درازمدت در مقایسه با دیگران باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His disciplinarian approach was seen to be at odds with West Ham's tradition as a freewheeling and creative team.
[ترجمه ترگمان]رویکرد disciplinarian در مقایسه با سنت هام به عنوان یک تیم خلاق و خلاق به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]رویکرد انضباطی او با سنت وست هام به عنوان یک تیم آزادیخواه و خلاق به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And no one likes to be at odds with history.
[ترجمه ترگمان]و هیچ‌کس دوست نداره با تاریخ شانسی داشته باشه
[ترجمه گوگل]و هیچکس دوست ندارد که با تاریخ هماهنگ باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Digital Economy Bill would be at odds with the way the European Commission handles enforce copyright infringements.
[ترجمه ترگمان]لایحه اقتصاد ...

معنی کلمه be at odds with به انگلیسی

be at odds with
• be in a dispute with -, be involved in a conflict with -

be at odds with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عدالت مجاوری
در تضاد با کسی/چیزی بودن = be disagreement with
Shirinbahari
He is at odds with his boss

مخالفت. ناسازگاری. موفق نبودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be at odds with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران