برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1521 100 1
شبکه مترجمین ایران

be all and end all

بررسی کلمه be all and end all

اسم ( noun )
• : تعریف: a thing or person of utmost importance or significance.

واژه be all and end all در جمله های نمونه

1. I don't think it is the be all and end all of online travel. It is an important product in our portfolio for consumers and suppliers.
[ترجمه ترگمان]فکر نمی‌کنم همه اینها باشد و تمام سفر آنلاین را خاتمه دهد این یک محصول مهم در پورتفولیوی ما برای مصرف کنندگان و تامین کنندگان است
[ترجمه گوگل]من فکر نمی کنم این همه و تمام سفرهای آنلاین باشد این یک محصول مهم در سبد خرید ما برای مصرف کنندگان و تامین کنندگان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When work achievements are no longer the be all and end all of life, getting married and having children may perhaps become a desire that they will not turn their back on again.
[ترجمه ترگمان]وقتی دستاوردهای کاری دیگر تمام نمی‌شوند و تمام زندگی را به پایان می‌رسانند، ازدواج کردن و بچه‌دار شدن ممکن است به آرزوی تبدیل مجدد آن‌ها تبدیل شود
[ترجمه گوگل]هنگامی که دستاوردهای کار دیگر تمام می شود و تمام زندگی را تمام می کند، ازدواج می کند و ممکن است بچه ها شاید مایل باشند که دوباره به عقب برگردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I do NOT believe that sex is the be all and end all of relating to women.
[ترجمه ترگمان]من باور نمی‌کنم که رابطه جنسی همه چیز باشد و تمام موارد مربوط به زنان را به پایان برساند
[ترجمه گوگل]من اعتقاد ندارم که جنس همه چیز و همه مربوط به زنان ا ...

معنی کلمه be all and end all به انگلیسی

be all and end all
• if something is the be-all and end-all to you, it is the only important thing in your life, or the only important feature of a particular activity.

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mari
تمامِ همّ و غم کسی بودن
پروین
1- علت اصلی...
2- مهمترین قسمت یک وضعیت یا زندگی یک شخص است.
نسرین رنجبر
مهمترین مسئله
مهمترین چیز
Something considered to be of the utmost importance; something essential or ultimate

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی be all and end all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )