برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

basilica

/bəˈzɪləkə/ /bəˈzɪlɪkə/

معنی: قصر سلطنتی، سالن دراز ومستطیل، کلیساهایی که سالن دراز دارند
معانی دیگر: (در اصل) کاخ پادشاهی، (روم باستان - مسیحیت) ساختمان مربع شکل که یک انتهای آن به صورت نیم دایره است و در طرفین درازای آن ستون های متعدد وجود دارد، کلیسایی که به این شکل باشد

بررسی کلمه basilica

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large, oblong building of ancient Rome with a series of semicircular apses at one end, used as a public meeting hall or church.

(2) تعریف: a Roman Catholic church bestowed by the Pope with certain ceremonial rights.

واژه basilica در جمله های نمونه

1. The church however still retains its original Romanesque basilica form.
[ترجمه ترگمان]با این وجود کلیسا هنوز basilica اصلی رومی خود را حفظ می‌کند
[ترجمه گوگل]کلیسا با این حال هنوز شکل اصلی خود را رومی شکل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The basilica beside the columns is very ancient, one of the oldest in the city, founded in the fourth-century.
[ترجمه ترگمان]The در کنار ستون‌ها بسیار قدیمی است، یکی از قدیمی‌ترین آن‌ها در شهر، که در قرن چهارم تاسیس شد
[ترجمه گوگل]کلیسای کنار ستون ها بسیار باستانی است، یکی از قدیمی ترین شهر ها، در قرن چهارم تاسیس شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The plan is that of a cross-domed basilica with nave, aisles, eastern apse and western atrium.
[ترجمه ترگمان]این طرح شامل یک کلیسای جامع با شبستان، راهه، شرقی apse و دهلیز غربی است
[ترجمه گوگل]طرح این است که یک کلیسای متخاصم با نوا، حیاط، پیس شرقی و دهلیز غربی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Though still standing, the basilica itself has sustained terrible damage.
...

مترادف basilica

قصر سلطنتی (اسم)
basilica
سالن دراز ومستطیل (اسم)
basilica
کلیساهایی که سالن دراز دارند (اسم)
basilica

معنی کلمه basilica به انگلیسی

basilica
• type of early christian church (mainly found in italy); hall of justice, meeting hall (in ancient rome)
• a basilica is a rectangular roman building which has a rounded end and two aisles.

basilica را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیوا
کلیسای جامع عصر گوتیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی basilica

کلمه : basilica
املای فارسی : بسیلیکا
اشتباه تایپی : ذشسهمهزش
عکس basilica : در گوگل

آیا معنی basilica مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )