برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
based - on - the - above

based on the above

based on the above را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
بر اساس موارد فوق
براساس مطالب مذکور

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی based on the above مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )