برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

base map


نقشه ی سفید (که اطلاعات و غیره را روی آن می نویسند)

معنی base map در دیکشنری تخصصی

base map
[عمران و معماری] نقشه پایه - نقشه مادر
[زمین شناسی] نقشه پایگاه نقشهای نشان دهنده اطلاعات مرجع زمینه که بر روی آن سایر اطلاعات جای میگیرند نقشههای مبنا بهطور معمول محل و گسترش عوارض سطحی و طبیعی زمین را نشان می دهند
[خاک شناسی] نقشه مبنا
[آب و خاک] نقشه مبنا

base map را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی base map

کلمه : base map
املای فارسی : بس مپ
اشتباه تایپی : ذشسث ئشح
عکس base map : در گوگل

آیا معنی base map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )