برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

bargaining chip

/ˈbɑːrɡənɪŋˈtʃɪp/ /ˈbɑːɡɪnɪŋtʃɪp/

(در معامله کردن) عامل کمک کننده به عقد قرارداد یا دستیابی به شرایط خوب، مزیت، انگیزانه، برگ برنده، اهرم فشار

بررسی کلمه bargaining chip

اسم ( noun )
• : تعریف: something that can be used in negotiating or making deals, esp. if likely to yield an advantage.

- Management used the bonus plan as a bargaining chip.
[ترجمه ترگمان] مدیریت از طرح پاداش به عنوان یک چیپ چانه استفاده کرد
[ترجمه گوگل] مدیریت طرح مزبور را به عنوان تراشه چانهزنی استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bargaining chip در جمله های نمونه

1. Missiles were used as a bargaining chip in negotiations for economic aid.
[ترجمه ترگمان]موشک‌ها به عنوان یک چیپ چانه در مذاکرات برای کمک اقتصادی مورد استفاده قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Rubio suggests that oil be used as a bargaining chip in any trade talks.
[ترجمه ترگمان]روبیو پیشنهاد می‌کند که از نفت به عنوان ابزاری برای چانه زدن در هر گونه مذاکرات تجاری استفاده شود
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The information could be used as a bargaining chip to extract some parallel information from Britain.
[ترجمه ترگمان]این اطلاعات می‌تواند به عنوان یک تراشه bargaining برای استخراج برخی اطلاعات موازی از بریتانیا مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The release of prisoners was used as a bargaining chip.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی کلمه bargaining chip به انگلیسی

bargaining chip
• something which can be used in order to gain an advantage in a negotiation
• in discussions between people, a bargaining chip is something of value which is held by one of the people involved, and which can be exchanged in order to obtain something from the other party.

bargaining chip را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاپور پلنگ
مهرهٔ معاوضه
زهرا میرحسینی
اهرمی برای چانه زنی
Tgtmjt
اهرم فشار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bargaining chip

کلمه : bargaining chip
املای فارسی : برگینینگ چیپ
اشتباه تایپی : ذشقلشهدهدل زاهح
عکس bargaining chip : در گوگل

آیا معنی bargaining chip مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )