برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1472 100 1

bargain

/ˈbɑːrɡən/ /ˈbɑːɡɪn/

معنی: معامله، داد و ستد، خرید ارزان، قرارداد معامله، سودا، قرارداد معامله بستن، چانه زدن، خریدن، خریداری کردن
معانی دیگر: موافقت، قرارداد، با تخفیف، قیمت خوب، بز، طی کردن (قیمت را)، مذاکره کردن، به توافق رسیدن، تهاتر کردن، خرید ارزان باa

بررسی کلمه bargain

اسم ( noun )
عبارات: into the bargain, in the bargain
(1) تعریف: an agreement that contains the terms of a transaction or exchange.
مترادف: agreement, deal
مشابه: arrangement, compact, contract, exchange, pact, understanding

(2) تعریف: whatever is obtained as the result of such an agreement.
مترادف: barter, buy, truck
مشابه: commodity, exchange, goods, purchase, services

(3) تعریف: something obtained at a good price, esp. if it is worth more than what was given in exchange.
مترادف: steal
متضاد: ripoff
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: bargains, bargaining, bargained
(1) تعریف: to talk over the terms of a transaction or exchange; negotiate.
مترادف: chaffer, dicker, haggle, negotiate
مشابه: confer, deliberate

(2) تعریف: to decide the terms of a transaction or exchange; make a bargain.
مشابه: agree, contract, decide, settle
فعل گذرا ( transitive verb )
مشتقات: bargainer (n.)
عبارات: bargain on, bargain for
• : تعریف: to give in exchange for; trade.
مترادف: barter, exchange, swap, trade
مشابه: switch, truck

- She bargained her horse for a pony.
[ترجمه ...

واژه bargain در جمله های نمونه

1. bargain prices
قیمت‌های تخفیف یافته

2. bargain for
1- چانه زدن 2- انتظار داشتن،(روی چیزی) حساب کردن

3. bargain on
رجوع شود به: bargain for

4. a venal bargain
معامله‌ی همراه با رشوه

5. to seal a bargain
معامله‌ای را قطعی کردن

6. drive a hard bargain
سخت معامله بودن،اهل چانه زنی و مقاومت بودن،به آسانی معامله نکردن

7. drive a hard bargain
خیلی چانه زدن،در معامله سخت‌گیری کردن،گذشت نشان ندادن

8. it was a bad bargain
معامله‌ی بدی بود.

9. naheed can't resist a bargain
ناهید در مقابل اجناس ارزان شده (حراجی) مقاومت ندارد.

10. into (or in) the bargain
به علاوه،اضافه بر قرارداد

11. strike (or make) a bargain with someone
با کسی به توافق رسیدن،معامله کردن

12. labor demands the right to bargain collectively and to strike
اتحادیه‌ی کارگری خواهان حق مذاکره از سوی کارگران و اعتصاب است.

13. you keep your part of the bargain and i'll keep mine
...

مترادف bargain

معامله (اسم)
treatment , intercourse , bargain , transaction , dealing
داد و ستد (اسم)
intercourse , business , trade , bargain , chaffer
خرید ارزان (اسم)
bargain
قرارداد معامله (اسم)
bargain
سودا (اسم)
deal , soda , melancholia , trade , bargain , melancholy , soda water , yellow bile , eczema , hyp , hypochondria
قرارداد معامله بستن (اسم)
bargain
چانه زدن (فعل)
bargain , chaffer , haggle , higgle
خریدن (فعل)
procure , buy , shop , bargain , purchase , invest , make a purchase
خریداری کردن (فعل)
buy , shop , bargain , purchase

معنی عبارات مرتبط با bargain به فارسی

(در برخی فروشگاه های بزرگ) پیشخوان اجناس حراجی، میزی که اجناس ارزان شده را روی آن قرار می دهند
1- چانه زدن 2- انتظار داشتن، (روی چیزی) حساب کردن
رجوع شود به: bargain for
سخت معامله بودن، اهل چانه زنی و مقاومت بودن، به آسانی معامله نکردن، خیلی چانه زدن، در معامله سخت گیری کردن، گذشت نشان ندادن
به علاوه، اضافه بر قرارداد، بعلاوه، بالای ان
(حقوق) توافق طرفین دعوی (پیش از محاکمه)، مصالحه، (حقوق - طرفین دعوی) پیش از محاکمه توافق کردن
معامله سلف، قراردادفروش سهام وغیره پیش ازموقع

معنی کلمه bargain به انگلیسی

bargain
• deal; agreement; something bought at a cheap price
• negotiate; arrive at an agreement
• a bargain is a business agreement in which two people or groups agree what each of them will do, pay, or receive.
• when people bargain with each other, they discuss what each of them will do, pay, or receive.
• a bargain is also something which is sold at a lower price than it would be normally.
• if you say that someone had not bargained for something, you mean that they did not expect it to happen.
bargain away
• sell at a good price
bargain basement
• store in which items are marked down to very inexpensive prices
bargain basement rates
• very cheap prices, very inexpensive prices
bargain for
• haggle in an attempt to get a good price, fight for a good price
bargain hunter
• one who looks for discounts or sales
bad bargain
• bad deal, bad transaction, deal which is not advantageous
clinch a bargain
• get hold of a good bargain
close a bargain
• close a deal, conclude a bargain
drive a bargain
• bargain, negotiate
drive a hard bargain
• negotiate unyieldingly, not compromise in bargaining
good bargain
• good deal, deal that is beneficial
into the bargain
• addition to the deal, supplement to the transaction
made a good bargain
• made a good business deal, got the most for his money
...

bargain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
حراج
کرىم
درجمله استعمال
یاشار
به حراج گذاشتن
آریا رشیدی
معامله
Mm
چانه زدن
Saeed
خرید اقتصادی و ارزان
Vadoudi
حراجی
Zahra
چونه زدن.

لطفا وقتی قسمتی رو تحت عنوان نوع کلمه هم اضافه کنید.مثلا verb,noun و ...
Ariyana.tn
مفت
Katy
تخفیف،تخفیف گرفتن
همایون
چانه زنی
نیلوفر
شکار (خرید کالایی مرغوب با قیمت مناسب)
نیما وکیل زاده
it’s a bargain
that's a bargain

قیمتش مفته
محمد رومزی
به قیمت
قیمت مناسب
میلاد علی پور
قرار و مدار گذاشتن
Nazj
چونه زدن
محمدرضا
مذاکره کردن - چونه زدن سر قیمت - تخفیف خواستن - توافق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bargain
کلمه : bargain
املای فارسی : برگین
اشتباه تایپی : ذشقلشهد
عکس bargain : در گوگل

آیا معنی bargain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران