برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

banks island


جزایر بنکز (غربی ترین جزایر کانادا در اقیانوس شمالگان یا منجمد شمالی)

banks island را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی banks island

کلمه : banks island
املای فارسی : بنکس آیلند
اشتباه تایپی : ذشدنس هسمشدی
عکس banks island : در گوگل

آیا معنی banks island مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )