برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1430 100 1

bank credit

واژه bank credit در جمله های نمونه

1. Sales vouchers for payment made by the bank credit cards such as Access and Barclaycard are treated as cash.
[ترجمه ترگمان]کوپن فروش برای پرداخت توسط کارت‌های اعتباری بانک مانند دسترسی و Barclaycard به صورت نقدی مورد بررسی قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Many large retailers accept national or local bank credit cards in addition to offering their own plans.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از خرده فروشان بزرگ کارت‌های اعتباری بانک ملی یا محلی را علاوه بر ارائه طرح‌های خود می‌پذیرند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bank credit card vouchers and traveller's cheques and foreign currencies are entered on separate paying-in slips.
[ترجمه ترگمان]کوپن کارت اعتباری بانک و چک مسافرتی و ارز خارجی در مقادیر جداگانه پرداخت می‌شوند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Men tend to use bank credit cards, bank loans or overdrafts more than women do.
...

معنی bank credit در دیکشنری تخصصی

bank credit
[ریاضیات] اعتبار بانکی

معنی کلمه bank credit به انگلیسی

bank credit
• amount of money a bank will lend to a customer on credit

bank credit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bank credit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )