برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1395 100 1

balanced diet

واژه balanced diet در جمله های نمونه

1. A balanced diet provides nutrition for your body.
[ترجمه ترگمان]یک رژیم متعادل مواد غذایی برای بدن شما فراهم می‌کند
[ترجمه گوگل]رژیم متعادل بدن شما را تغذیه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is important to eat a balanced diet.
[ترجمه nooshin] داشتن رژیمی متعادل مهم است.
|
[ترجمه ترگمان]خوردن یک رژیم متعادل مهم است
[ترجمه گوگل]مهم است که یک رژیم متعادل بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Experts agree that a balanced diet is the key to great health.
[ترجمه ترگمان]متخصصان معتقدند که رژیم غذایی متعادل، کلید سلامتی بزرگ است
[ترجمه گوگل]کارشناسان معتقدند که یک رژیم متعادل کلید سلامت عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you have a balanced diet, you are getting all the vitamins you n ...

معنی کلمه balanced diet به انگلیسی

balanced diet
• eating habit that includes getting a proper proportion of all the food groups and vitamins
well balanced diet
• menu that is nutritional, proper way of eating

balanced diet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sara
رژیم متعادل
sportwoman
رژیم متعادل
mohi
رژیم متعادل
Zahra♡
تعادل، توازن
علی هادی
رژیم غذایی متناسب و متعادل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی balanced diet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )