برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

baked meat

/ˈbeɪktˈmiːt/ /beɪktmiːt/

معنی: نان شیرینی، شیرینی اردی
معانی دیگر: غذای پخته

مترادف baked meat

نان شیرینی (اسم)
baked meat
شیرینی اردی (اسم)
baked meat

baked meat را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی baked meat
کلمه : baked meat
املای فارسی : بکد مرآت
اشتباه تایپی : ذشنثی ئثشف
عکس baked meat : در گوگل

آیا معنی baked meat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )