برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1440 100 1

bag

/ˈbæɡ/ /bæɡ/

معنی: کیسه، کیف، ساک، خورجین، چنته، جوال، باد کردن، ربودن، طلب کردن
معانی دیگر: پاکت بزرگ، توبره، گاله، جامه دان، چمدان، کیسه ای که پرنده یا حیوان شکار شده را در آن می ریزند، توبره ی شکارچی، تعداد حیوانات شکار شده، شکار روز، یک کیسه پر، یک پاکت پر، به شکل کیسه، کیسه مانند، کیسه سان، (مثل کیسه) بادکردگی، کیس (کردگی)، (امریکا - خودمانی) زمینه ی استعداد یا مهارت یا علاقه و غیره ی شخص، (توهین آمیز) زن، زن بدقواره، در کیسه یا پاکت ریختن، (عامیانه) گیرآوردن، به جیب زدن، شکار کردن (و در توبره ریختن)، گرفتن، کیف زنانه، کیف دستی زنانه (purse و handbag هم می گویند)، کیف پول، پستان یا هر عضو کیسه مانند، (انگلیس - عامیانه) شلوار، (بیس بال) بیس، (مثل کیسه) باد کردن یا شدن، بالا آمدن، پف کردن، کیس کردن، (مثل کیسه) آویزان بودن، متورم شدن

بررسی کلمه bag

اسم ( noun )
(1) تعریف: a flexible container, usu. made of cloth, paper, or leather, and used to hold things; sack; pouch.
مشابه: gunny, gunnysack, pouch, sack

(2) تعریف: any of various types of hand luggage, such as a purse, satchel, or suitcase.
مشابه: baggage, carryall, ditty bag, duffel bag, grip, handbag, luggage, mailbag, pocketbook, portmanteau, purse, reticule, sack, satchel, suitcase, valise, vanity case

(3) تعریف: something that resembles a bag.
مشابه: bladder, pocket, pouch, sac

(4) تعریف: the quantity that a bag holds; bagful.
مترادف: bagful
مشابه: sack, sackful

- She ate a bag of popcorn.
[ترجمه ترگمان] اون یه بسته ذرت بو داده
[ترجمه گوگل] او یک کیسه پاپ کور را خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (slang) an area of skill or interest.
مترادف: cup of tea, forte, m�tier, thing
مشابه: hobby, partiality, predilection, preference, province, specialty

- High finance is his bag.
[ترجمه ترگمان] امور مالی عالی کیفش است
[ترجمه گوگل] مبالغ بالا کیف اوست
[ترجمه شم ...

واژه bag در جمله های نمونه

1. bag and baggage
(عامیانه) همه‌ی مایملک،کاملا،تمام و کمال،بودونبود

2. bag up
در پاکت یا کیسه قرار دادن

3. a bag full of apples
یک پاکت پر از سیب

4. a bag of onions
یک کیسه پیاز

5. a bag of potato chips
یک پاکت (سیب زمینی) چیپس

6. his bag is music, mine is literature
او به موسیقی علاقه دارد،من به ادبیات.

7. a bag of bones
لاغرو،نحیف،پوست و استخوان

8. diplomatic bag
چمدان یا کیسه‌ی نامه‌های سفارتخانه‌ها

9. sleeping bag
کیسه‌ی خواب

10. a plastic bag
کیسه‌ی پلاستیکی

11. a shopping bag
پاکت بزرگ فروشگاه‌ها

12. an overnight bag
کیف ویژه‌ی سفرهای کوتاه

13. the hunter's bag consisted of two rabbits
شکار آن روز آن شکارچی عبارت بود از دو خرگوش

14. the woollen bag contained his clothes
کیسه‌ی پشمی،حاوی لباس‌های او بود.

15. in the bag
...

مترادف bag

کیسه (اسم)
bourse , bladder , bag , sac , sack , pouch , cyst , cod , bagging , bung , capsule , theca , sinus , purse
کیف (اسم)
pleasure , bag , briefcase , valise , titillation , revel , intoxication , kef , jollity
ساک (اسم)
bag , sack , rucksack
خورجین (اسم)
bag , pack sack , valise , saddlebag , pannier , satchel , carpetbag , portmanteau , gripsack , haversack , wallet
چنته (اسم)
bag , knapsack , pouch , satchel , carryall , cod , wallet
جوال (اسم)
bag , sack
باد کردن (فعل)
fill , heave , distend , bulge , bag , perk , inflate , bloat , fluff , swell , brag
ربودن (فعل)
abduct , hijack , snatch , rob , steal , grab , abstract , get , usurp , bag , ravish , hook , subduct , purloin , reave , shanghai , suck in
طلب کردن (فعل)
request , demand , search , ask , seek , bag

معنی عبارات مرتبط با bag به فارسی

(عامیانه) همه ی مایملک، کاملا، تمام و کمال، بودونبود
(امریکا - خودمانی) پیرزن بی خانمان
نافه مشک
در پاکت یا کیسه قرار دادن
(اتومبیل) کیسه ی باد، کیسه ی ایمنی (که در داشبرد نصب شده و هنگام تصادم باز و پر باد می شود و سرنشین را از صدمه محفوظ نگه می دارد)
جوال سربازی، ساک
(خودمانی) وابسته به اعمال غیرقانونی و سری دولت برای دستگیری جنایتکاران و جاسوسان
کیسه ی پلاستیکی و زیپ دار برای حمل جسد از رزمگاه یا محل حادثه، مرده پوش
(بدون هایفن) پاکت ساخته شده از کاغذ محکم قهوه ای رنگ، نهار از منزل با خود بردن (به اداره و مدرسه و غیره و معمولا در پاکت قهوه ای)
خرجین
کیف دستی یا کیسه سورا  سورا  زنانه
چمدان یا کیسه ی نامه های سفارتخانه ها
(از ریشه ی هندی) کیسه (یا جعبه)ی ملوانان (که وسایل شخصی خود را در آن قرار می دهند)، جوال، ن  وسوزن دان ملوانان یاماهی گیران
...

معنی کلمه bag به انگلیسی

bag
• sac, pack, briefcase, pouch, satchel; purse, handbag, pocketbook; game taken when hunting; udder, bag-like mammary gland which hangs down and has more than one teat (in a cow, sheep, etc.); loose skin pleats hanging under the eyes (usually caused by lack of sleep or tiredness); base, one of the four points of the baseball diamond (baseball); small quantity of illegal drug (slang); ugly woman (slang)
• put in a bag, put in a pouch; capture, catch; arrest; steal
• a bag is a container made of paper, plastic, or leather which is used to carry things.
• you can use bag to refer to a bag and its contents, or to the contents only.
• bags under your eyes are folds of skin, usually caused by not having enough sleep.
• if you say that something is in the bag, you mean that you are certain to get it or achieve it; an informal expression.
bag and baggage
• all one's possessions; entirely
bag lady
• homeless woman, woman who lives on the streets and keeps her possessions in shopping bags, female beggar
bag lunch
• light afternoon meal packed to be eaten in a different location
bag of bones
• skeleton, very thin body
bag of tricks
• supply of methods and techniques of doing something; set of resourceful plans
air bag
• safety device used in automobiles (plastic bag that fills with air during a crash and prevents passengers from hitting the window and dashboard)
air sickness bag
• small bag used to catch vomit in the event of severe motion sickness during a flight
barf bag
• (slang) small bag used to catch vomit in the event of severe motion ...

bag را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
I need a bag much bigger
من به کیف بزرگتری نیاز دارم
📖📖
Mohammad
پاکت سیگار
♥Amirmaghare_lover♥
کیف 👜💼

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bag
کلمه : bag
املای فارسی : باغ
اشتباه تایپی : ذشل
عکس bag : در گوگل

آیا معنی bag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )