برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

badly adjusted


به طور بد، به بدی، به طور ناخوشایند یا غلط یا مضر، (عامیانه) بسیار، خیلی، گاهی به غلط به جای bad به کار می رود، ناسازگار، ناهماهنگ

badly adjusted را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی badly adjusted

کلمه : badly adjusted
املای فارسی : بدلی ادجوستد
اشتباه تایپی : ذشیمغ شیتعسفثی
عکس badly adjusted : در گوگل

آیا معنی badly adjusted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )